MRAP erstatter ikke Piranhaer og M 113

Forsvaret er ikke ved at hasteindkøbe MRAP til erstatning for Piranhaer og M 113. MRAP kan ikke løse alle de opgaver, som Piranhaerne og de pansrede mandskabsvogne varetager nu. De er gode til transportopgaver, men ikke så mobile i ørkenterræn.

Det har været fremme i medierne de seneste dage, at forsvarets pansrede mandskabsvogne af typen Piranha og M113 ikke er godt nok sikret mod IED´er – de såkaldte vejsidebomber.

– Forsvaret anvender de køretøjer, som bedst muligt tilgodeser det aktuelle trusselsniveau og opgavernes karakter. Det betyder, at vi ikke nødvendigvis anvender de samme køretøjer som amerikanerne. Men for eksempel er køretøjet Stryker – som amerikanerne i vidt omfang anvender i Afghanistan – og den danske Piranha af samme grundkonstruktion med samme beskyttelsesniveau, siger forsvarschef general Knud Bartels.

Annonce
Annonce

 

Det har været fremme, at de amerikanske MRAP er løsningen på problemet.
– MRAP er fortrinsvis et beskyttet transportkøretøj, som ikke kan løse alle typer opgaver. Derfor vil der fortsat være behov for at benytte andre typer køretøjer, som kampvogne, infanterikampkøretøjer, M113 og Piranha. Samlet set skal de forskellige typer køretøjer sikre, at vi løser de pålagte opgaver tilfredsstillende under opretholdelse af den bedst mulige beskyttelse af soldaterne, siger Knud Bartels.

Ændret trussel
Da forsvaret begyndte missionen i det sydlige Afghanistan i 2006, var den primære trussel ikke IED´er. Men i takt med, at IED-truslen er vokset, har forsvaret løbende tilført bedre beskyttede køretøjer som kampvogne og infanterikampkøretøjer samtidig med, at de mindre beskyttede køretøjer – Mercedes Geländewagen – er trukket hjem.

– Forsvaret har opgraderet køretøjernes beskyttelsesniveau, herunder også beskyttelsesniveauet for de pansrede mandskabsvogne og Piranhaer, for at øge soldaternes sikkerhed. Det er et resultat af en løbende forbedringsproces, som har været i gang siden missions begyndelse, siger Knud Bartels. 
Med hensyn til MRAP undersøger forsvaret løbende, hvilke køretøjer, der kan være relevante i forhold til opgavens art og hensynet til soldaternes sikkerhed.
– Den vurdering tager blandt andet udgangspunkt i udviklingen af trusselsbilledet, den teknologiske udvikling samt udvikling og produktion af forskellige køretøjer, siger forsvarschef general Knud Bartels.

Mere pansring løser ikke problemet
Forsvaret vurderer, at man ikke kan pansre sig ud af IED´truslen. Det vil blot gøre køretøjerne tungere og mindre mobile, og muligvis tilskynde Taleban til at fremstille endnu kraftigere IED´er.
– Vi må erkende, at vi ikke kan pansre os ud af alt, og at det i forbindelse med bekæmpelsen af IED´er er afgørende, at vi også arbejder på at finde bagmændene, yderligere uddanne soldaterne samt udvikle procedurer, der kan medvirke til at sikre, at vi undgår bomberne, siger Knud Bartels.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *