Landsret dømmer Forsvarsministeriet for overgreb på 18 irakere

18 irakere får delvist medhold i Østre Landsret i sagen om militær operation i 2004.

Forsvarsministeriet var indirekte ansvarlig for, at 18 irakere i 2004 blev udsat for slag og spark hos lokale myndigheder. De tildeles hver 30.000 kroner i godtgørelse for tort for den inhumane behandling.

I en dom på mere end 800 sider slår Østre Landsret fredag fast, at danske soldater var medansvarlige for den behandling, som de 18 blev udsat for efter tilfangetagelsen under militæroperationen Green Desert i det sydlige Irak.

LÆS OGSÅ :  Fogh: Folketinget kendte grundlaget for at gå ind i Irak

I sagen har Forsvarsministeriet krævet frifindelse. Danmark kan ikke gøres ansvarlig for, hvad andre landes myndigheder udsætter tilbageholdte for, og ingen var på noget tidspunkt i danske soldaters varetægt, har ministeriet sagt.

I alt 23 mænd havde sagsøgt ministeriet. De havde krævet hver 120.001 kroner.

Ingen danske soldater udsatte irakerne over overgreb, konkluderer de tre landsdommere.

Danske styrker var med, da irakiske sikkerhedsstyrker rykkede ud for at jagte oprørere i landsbyen Az Zubayr.

Danskerne dannede en såkaldt ydre ring. Men de måtte vide, at de pågrebne hos de irakiske styrker ville være i reel risiko for at blive udsat for tortur eller inhuman behandling i form af slag og spark, mener landsretten.

Imidlertid kunne de danske soldater ikke vide, at de tilbageholdte også ville blive udsat for tortur, sådan som irakerne har hævdet, hedder det i afgørelsen.

Det danske ansvar begrænser dommerne til en viden om, at de tilbageholdte risikerede at blive slået og sparket.

Under retssagen har Forsvarsministeriet sagt, at afgørelsen kan få stor betydning for danske styrkers involvering i missioner i udlandet.

FAKTA: Mange års kamp efter Operation Green Desert

Herunder gennemgås sagens hidtidige forløb.
* November 2004 indleder irakiske, britiske og danske styrker Operation Green Desert i det sydlige Irak. Landsbyen Az Zubayr er mål for aktionen. Den begrundes med en mistanke om, at der findes våben, og at angreb er under forberedelse. Nogle af de tilfangetagne lokale beboere frihedsberøves fra 16 timer til 80 dage.

Flere år senere får en lokal mand, Basim, kontakt til advokat Christian Harlang i København. Basim var selv tilbageholdt og samarbejder i forvejen med et britisk advokatfirma om klager over britiske soldater.

* September 2011 stævner den første af 23 irakere Forsvarsministeriet. De hævder, at de blev udsat for tortur, og at Danmark er ansvarlig.

* Juni 2012 kræver Forsvarsministeriet i Østre Landsret, at sagsøgerne hver stiller sikkerhed på 40.000 kroner for at videreføre sagen og får medhold.

* September 2013 siger Højesteret, at der ikke skal stilles sikkerhed.

Forsvarsministeriet vil have sagen afvist på grund af forældelse.

* August 2016 fastslår landsretten, at sagen kan fortsætte, og at den ikke er forældet.

* November 2017 indledes over 40 retsmøder i landsretten. De 23 mænd, hvoraf en er afgået ved døden, kræver hver 120.001 kroner. Det dækker over tort, for lang sagsbehandlingstid og landsrettens måde at afvikle sagen på. Forsvarsministeriet kræver frifindelse.

To af de seks irakere, som først kom til Danmark for at afgive forklaring, søger om asyl. Derefter hindres de øvrige sagsøgere i at komme til København. En række afhøres i stedet via video til ambassader og andre steder i Beirut, New York og Canberra. Men flere sagsøgere ender med aldrig at komme til orde.

* Juni 2018 afsiger Østre Landsret dom i sagen.

Kilder: Udskrift af retsbøger, advokat Harlang, Ritzau.

/ritzau/

/ritzau/

Comments

Skriv et svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0

Din reaktion / kommentar ? Du kan enten vælge at benytte via Facebook, eller nederst (standard kommentar)

0 kommentarer