Konsekvenserne for tjenestestederne efter det nye forsvarsforlig

Arkivfoto: C. Sundsdal - Krigeren.dk . Statsministeren besøger de danske VJTF styrker under øvelse i Oksbøl 2017.

Med den nye seksårige aftale om Forsvaret fra 2018-2023 er partierne enige om at give Forsvaret et
“substantielt løft”, der stiger til 4,8 mia. kr. årligt i 2023. Forsvaret vil ved udgangen af forligsperioden
have flere operative enheder og soldater end i dag samt en mindre ledelsestung struktur.

Herunder konsekvenserne for tjenestestederne efter det nye forsvarsforlig

Frederikshavn

For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3.
Eskadre og Søværnets Søopmåling, som flyttes fra Nyholm, placeres i byen.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at antallet af arbejdspladser i Frederikshavn ikke ændres væsentligt i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført..

Aalborg

For Aalborg gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet bl.a.
specialoperationsstyrkerne reorganiseres.

Desuden kommer der føringsstøttekapaciteter til Aalborg ligesom nye værnsfælles droner (Unmanned Aerial Vehicle System) placeres i Aalborg.

Endvidere øges antallet af besætninger m.v. i C130J strukturen. Omvendt gennemføres en række
effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men
samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at antallet af arbejdspladser i Aalborg ikke ændres væsentligt i forhold til i dag, når
forsvarsforliget er gennemført.

Karup

For Karup gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet Hærstaben og Danske
Division sammenlægges i Karup.

Desuden sammenlægges Flyverstaben og Flyvevåbnets Taktiske Stab i Karup ligesom dele af Søværnets Taktiske Stab og Marinestaben også sammenlægges, Air Force Training Centre nedlægges og uddannelserne samles under Forsvarsakademiet, lægges ud på de operative wings eller udliciteres. National Air Operations Centre og Special Operations Air Task Group opbygges i Karup, ligesom Operations Support Wing oprettes i Karup.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Karup samlet set reduceres med ca. 50 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Holstebro

For Holstebro gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet Staben ved 1. Brigade med stabskompagni flyttes til Holstebro og der etableres yderligere en kampvognseskadron.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Holstebro får ca. 240 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Skive

For Skive gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet dele af
føringsstøttekapaciteterne til brigadens enheder kommer til Skive.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at antallet af arbejdspladser i Skive ikke ændres væsentligt i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført

Haderslev

For Haderslev gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser i regionen, idet der opbygges en let infanteribataljon.

Derudover flyttes dele af 1. Hovedkvartersbataljon til Fredericia.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Haderslev får ca. 250 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Varde

For Varde gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet der opbygges en
efterretningsbataljon (ISR-bataljon) byggende på eksisterende kapaciteter.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne.

Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Varde samlet set reduceres med ca. 20 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Oksbøl

For Oksbøl gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet ildstøtteafdelingen tilføres et ekstra kanonbatteri, og det nyetablerede luftværn placeres ligeledes i Oksbøl.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Oksbøl samlet set får ca. 70 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Fredericia

For Fredericia gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet dele af føringsstøttekapaciteterne til brigadens enheder kommer til Fredericia.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Fredericia samlet set får ca. 140 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført

Skrydstrup

For Skrydstrup gælder, at der gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne.

Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Skrydstrup samlet set reduceres med ca. 20 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Herudover øges antallet af årsværk i Skrydstrup med ca. 50-100 frem mod 2027 som følge af beslutningen om anskaffelse af F35 kampfly.

Korsør

For Korsør gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet Center for Dykning og
Søværnets Center for Sømilitær Teknik placeres i Korsør.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Korsør samlet set får ca. 60 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Slagelse

For Slagelse gælder, at der gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne.

Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Slagelse samlet set reduceres med ca. 20 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Vordingborg

For Vordingborg gælder, at der gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne.

Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at antallet af arbejdspladser i Vordingborg ikke ændres væsentligt i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Bornholm

For Bornholm gælder, at der på den ene side kommer flere arbejdspladser, idet opklaringsbataljonen på Bornholm tilføres yderligere en opklaringseskadron.

Omvendt gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at Bornholm samlet set får ca. 100 arbejdspladser i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

Hovedstadsområdet

For Hovedstadsområdet gælder, at Søværnets Officersskole flyttes fra Nyholm til
Svanemøllens Kaserne. Derudover flyttes Center for Dykning og Søværnets Center for Sømilitær
Teknik fra Nyholm til Korsør og Søværnets Søopmåling flyttes fra Nyholm til Frederikshavn.

Desuden gennemføres en række effektiviseringer fra budgetanalyserne. Forsvaret har endnu ikke
lavet implementeringsplaner, men samlet set ser det på nuværende tidspunkt og med de store
usikkerheder, der er forbundet med tallene, ud til, at antallet af arbejdspladser i Hovedstadsområdet ikke ændres væsentligt i forhold til i dag, når forsvarsforliget er gennemført.

 

Der er tale om afrundede tal. Ud over de anførte ændringer, indgår tal fra Beredskabsstyrelsen i
regionstallene, og der er foretaget små justeringer ved andre tjenestesteder, der indgår i regionstallene.
Tallene for tjenestestederne summer derfor ikke umiddelbart til regionstallene. Opgørelsen er baseret på skøn og konsolideres med implementeringsplaner. Opgørelsen er en sum af reduktion, tilførsel og flytninger af personer i arbejde (estimerede årsværk) på det enkelte tjenestested. Antallet af personer, der fysisk skal flyttes eller afskediges afhænger af konkret implementering. Der vil være enkelte enheder i forliget, som først er fuldt opbygget med alle nødvendige årsværk efter 2023. Der skal reduceres op mod 100 stillinger som følge af IT-projektet i budgetanalyserne. Disse kan pt. ikke placeres geografisk.

 

Kilder: Forsvaret & Forsvarsministeriet

Skrevet af KrigerenDK

3 kommentarer

Skriv et svar
  1. Jeg mener det er en fejl at flytte Søværnets Officerskole.Den skal ligge ved vandet og ikke inde i storbyen!!!

  2. Den gennemgående frase er: “effektiviseringer fra budgetanalyserne“.
    Igen, igen er der ingen, der tænker på hverken historie eller personel – DJØF’erne vinder igen og styrer med hård hånd.
    “Effektiviseringer” er synonymt med DJØF-nedskæringer ikke med at “gøre effektivt”.
    Jeg kan mindre og mindre lide DJØF’er, der tror, de ikke blot er de dygtigste, men de tror også, de besidder ledelses-indsigt.

  3. Og “naturligvis” helt enig med “Leif” om det tåbelige i at flytte SOS og FLOS. Måske naturligt fortsat at have kolokeret HO og Zoologisk Have…..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0

Din reaktion / kommentar ? Du kan enten vælge at benytte via Facebook, eller nederst (standard kommentar)

0 kommentarer