HKKF kræver at soldater får status som faglærte

Reaktionskampgruppe 2015-1

Soldater skal have papir på deres kompetencer, mener Hærens Konstabel- og Korporalforening.

I dag har en almindelig soldat status af ufaglært, når han forlader Hæren.

Men det vil Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) lave om på.

Annonce
Annonce

Lørdag lancerer fagforeningen således sit hovedkrav til det kommende forsvarsforlig på Folkemødet i Allinge på Bornholm. Konstabeluddannelsen skal gøres til en erhvervsuddannelse, lyder det.

– Det vil styrke den enkelte soldat, og det vil gavne Forsvaret, siger formanden for HKKF, Flemming Vinther.

– Man vil som soldat få nogle kompetencer, som gør, at man bliver endnu mere bredt anvendelig inden for systemet.

Foreningen fremlægger senere på måneden et konkret forslag om udformningen af en erhvervsuddannelse for konstabelgruppen.

Håbet er, at det blandt vil styrke den interne rekruttering i Forsvaret, siger Flemming Vinter.

– Forsvaret vil få en medarbejdergruppe, der uddannelsesmæssigt er løftet, så der ikke er risiko for, at soldaterne eksempelvis ikke kender til det meget tekniske udstyr, de får udleveret nu om dage.

– Forsvaret vil samtidig kunne tillade sig at skille sig af med soldaterne i en relativ ung alder og vide, at man sender dem ud på det øvrige arbejdsmarked med at godt afsæt og gode muligheder for at få et nyt job, siger han.

/ritzau/

76 kommentarer

Skriv et svar
 1. Hvad skal vi bruge den status til ? Jeg forstår ikke pointen ved at være faglært morter/infanteri/sanitet? Du kan stadig kun bruge størstedelen ad de kompetencer i forsvaret og så længe der er medarbejder flugt så er det da ligegyldigt ?

 2. En erhvervsuddannelse…
  Jeg tænker at regeringen vil være positivt indstillet overfor dette, og at deres udspil vil være at konstabeleleverne dermed skal på lærlingeløn.
  Det vil betyde, at man kan spare ca. 50% lønudgifterne i så lang tid, som man bliver enige om at uddannelsen skal være.
  Det må da være i alles interesse… eller måske ikke lige i konstabelelevernes.

 3. I bund og grund drejer det sig vel om signal-politik fra HKKF’s side. At håndværket bliver anerkendt som et håndværk. At en professionel soldat er netop dette: – Professionel.
  Klap på skuldrene herfra, men tænker alligevel: Er de danske soldaters største udfordring virkelig, at deres erhverv ikke anerkendes som et håndværk?

  • Nix, bedere lønninger til udsendte er. Og en anerkendelse af deres udd ville kunne hjælpe dem til bedere forhandlinger, for ikke at snakke om arbejds skader. De er stadig pænt svære og trække hjem hvis man har været soldat.

 4. Forstår ikke HKKF, det er squ det meste død syge de vil have indført.
  Hvad med at se på hvorfor folk flygter fra forsvaret, se på løn (CS får man mere i læn som bla. Forsyner hvis man er udd. I logistik), se på vores vilkår.

  • Omkring løn, kan der være eksempler på, at man kan få mere under en overenskomst ift en anden. Hvilket skyldes at man har prioriteret forskelligt ved mange års overenskomstforhandlinger. Der er eksempler på at HKKF medlemmer skifter værn, og dermed bliver omfattet af en anden overenskomst (i dit eksempel CS) og får mere i løn, men der er så sandelig også medlemmer af CS der skifter værn til Hæren, hvorefter de bliver omfattet af HKKF overenskomst og kan få mere ud af det.

 5. Umiddelbart lyder det som et fornuftigt forslag.Men korporalerne skal fortsat løftes,og de skal overføres til CS ,og have fuld status som befalingsmænd.Ikke som nu i en gråzone.Når man har vinkler så er man befalingsmand!!!!

 6. Tåbeligt. Næh, genindfør CivilUddannelses-ordningen, så de kan tage sig en ordentlig uddannelse når nu de skal overgå til det civile liv…de har brug for sikkerhed (økonomisk) imens de i en sen alder skal studere…derefter vil deres militære og tidligere liv være en fordel for kommende arbejdsgivere…alt andet er simpelthen udelukkende en spareøvelse, der rammer skævt (i min optik).

 7. Det virker som en lidt ligegyldig ting. Hvis det skal indføres, så skal længden af uddannelsen vel følge de andre faguddannelser. Nu er jeg ikke 100% på tiden, men så vidt jeg ved så tager det et sted mellem 3 og 4 år at blive faglært.
  Det er lang tid at være konstabelelev.
  Det bliver også interessant at se hvad CS gør, skal sergentuddannelsen så være en kort videregående uddannelse?

 8. Giver det ikke problemer i forbindelse med udd. Loftet? Fjerner dette ikke soldaters mulighed for at tage en anden erhvervs uddannelse efter deres tid i tjenesten? Hvad i alverden har vi som konstabler at vinde ved at blive kaldt faglærte?

 9. Stærkt initiativ og helt på rette plads! Og inden uddannelsesloft og alt mulige andre scenarier smides på banen, så husk at en lang række af forsvarets øvrige uddannelser er “fritaget” eksempelvis Sprogofficers-uddannelsen. Så vent nu og se hvad det indebærer først….

 10. Jeg har svært ved at se formålet. Det er rigtig fint at anerkende at soldater har et skillset, men hvilken værdi har en sådan status i det civile. Hvor kan man som faglært konstabel få civilt arbejde der modsvarer de kvalifikationer man får i konstabel uddannelsen, og lige så vigtigt… Hvad ér de kvalifikationer egentlig?

  • Div. Maskine kørekort, udvidet førstehjælp, kran kort og jeg kan blive ved. Har tonsvis af viden fra mili som gik tabt da jeg blev civil… netop fordi det ikke er anerkendt som real viden. Plus deres fagforening vil stå en pæn del bedere ved forhandlings bordet når der skal snakkes løn til udsendte. Der er vel næppe nogen grund til og holde nogen af vores danske helte nede i sølet hvis de kan komme op til os andre….

  • Meget af det kan bruges til merit i anden udd. Jeg brugte 2 år på at få århus teknisk skole til og anerkende min førstehjælp så jeg kunne få merit fra det, men uden held. Det samme går for mange af de maskin kursuser man tager, vi brugte jo næsten 4 måneder, hvis ikke mere på og læse op på hydrauliske systemer, og rep af samme. Hvis det talte for noget ville jeg nærmest ku hoppe direkte ud af milli og over i arbejde som maskin føre, men det tæller for nul og niks.

  • Så en erhvervsuddannelse som tæller som merit for andre uddannelser? Det er jeg ikke sikker på at jeg kan se formålet med… Og det sagt, hvad så med såvel marine- og flyverkonstabler? De tre værns uddannelser er jo i sagens natur meget forskellige. Jeg synes jo helt sikkert også at kompetencerne skal anerkendes civilt, men er et svenderev den rette vej?

  • Christian det ligner et forsøg på at få fag tillægget til flere i min optik ganske som man gjorde for ki/ku i sin tid… det er helt fint de vil have soldater branded som faglærte men i sidste ende hjælper det intet for som du siger er der ikke mange ting der kan bruges civilt i et job!

 11. Da jeg var færdig med min værnepligt og kom i DIB´en sagde de “nu er du proff. soldat” da jeg blev udsendt sagde de igen “nu er du proff. soldat” og da jeg endelig blev fastansat sagde de “NU er du proff. soldat men husk at være soldat er en livslang læringsproces “. Jeg syntes det vil være helst fint hvis at være soldat så var man faglært måske er det første skridt til at at være konstabel/korporal ville være en karriere mulighed istedet for som nu at være en del af et brug og smid ud system…. størstedelen af dem som er i forsvaret er for at det pynter på CV´et og de ævler ikke andet om hvornår de kan komme ud af forsvaret igen….. Jeg håber også det gavner os der har valgt at gøre karriere i forsvaret også selvom det er i KS gruppen

 12. Erhvervsuddannelserne er ikke omfattet af uddannelsesloftet.

  Og – set med Hkkf øjne – skal man selvfølgelig have faglært løn når man er faglært. Arbejdsgiveren får jo en – endnu – bedre arbejdskraft. Det har altid være penge værd i den danske model.

  Med en erhvervsuddannelse, sættes en soldats kompetencer en gang for alle på plads, fordi de sættes ind i en kontekst som alle arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner umiddelbart forstår og kan værdisætte.

  Til gavn for den enkelte, for forsvaret og for samfundet.

 13. At være professionel soldat er et håndværk, men værnepligtige! Politisk tågesnak.
  Jrg kan huske dengang CS valgte at søge ind i LO, det hed sig det var for at HHKF ikke skulle være det eneste militære fagforbund i LO, der har mange gange givet mening siden.

 14. Danske soldater, nærmere konstabler går til en løn, der er 10.000 kr. brutto lavere end for en skolelærer, 5.000 for en social og sundhedshjælper.
  Og de gør det altså med “glæde”,men det har kun kunne lade sig gøre fordi vi har haft CU’en.
  For de civile, hvad er CU’en?
  – CU er et uddannelsessystem, der appelerede til fastansættelse hos folk fra alle sociale lag, fordi man efter ansættelse selv kunne vælge om man ville bruge sine optjente “CU-point” på universitet, teknisk skole eller på sprogkursus i Thailand etc. Den ordning blev fjernet ved sidste forsvarsforlig fordi man skulle spare. Sidenhen har der været masseflugt fra Forsvaret. Unge konstabler har fastholdt deres kontrakt i et år eller to eller senest til de kom hjem fra deres første udsendelse og det har medført et kolossalt ressourcespild og en skævvridning i bl.a. Hæren.

  Nu bilder Danmarks nok dårligste fagforening sig selv ind, at et troværdigt pendant til CU’en for fastholdelse af menigt personel er at gøre konstabeluddannelsen til en erhvervsuddannelse uden en lønforhøjelse. Så man ikke uddanner til arbejdsløshed efter sin tid i Forsvaret..
  Men hvad er det man kan som konstabel i Forsvaret udover at slå ihjel, møde til tiden og udvise lidt faglig stolthed imens man gør det?! – Jeg kan ikke selv nævne én stilling, hvor man kan blive ansat i det civile direkte ud fra sine faglige kvalifikationer fra Forsvaret som konstabel i kamptropperne. Der findes ikke ét job i Danmark men sådan et jobopslag. Alle de job er ufaglærte.

  Få hovedet ud af røven HKKF og få forhandlet CU’en tilbage på bordet. Først dér, vil der opstå en fastholdelsespolitik, der er værd at snakke om. Først dér vil der være en glidende overgang imellem de militære og det civile for de ansatte. Og hvis man er bange for at det koster for mange penge. Så tænk på, hvad den kontinuerlige uddannelse af nye soldater og udvaskelsen af al operativ erfaring akkumuleret over de sidste 20-30 år har af økonomiske omkostninger i det lange løb.

  //Mic-drop

  #Dkpol

  • folk på kontoret kan gå direkte ind på job markedet i det civile. folk fra forsyningskontoret kan gå direkte ind i en logistik virksomhed uden problemer. og i begge tilfælde har de nogen gange bedre kompetencer end folk i det civile, så helt ret har du ikke, men resten vil jeg godt give dig ret i får problemer

  • Christian Hornby din grundløn ovenfor er basseret på en K-35 ansat, og udover basislønnen på de 19.424,16 kr skal der hertil ligges 1.720,04 kr i militærtillæg som er pensionsgivende med 18%, en 10 % bonusordning af grundlønnen på 1.942,41 kr samt en arbejdsgiverbetalt minipensionsordning på 7,26 %.

   På en langtidskontrakt som alle ansættes på i dag, er basislønnen på 20.357,75 kr, militærtillæg på 1.720,04 kr som er pensionsgivende med 18%, samt en arbejdsgiverbetalt arbejdsmarkedspension på 12%.

   For alle ansatte er der desuden en mulighed for lokalt at aftale funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn i rammen af aftale omkring Nyløn.

  • Ja Michael det er da også nogenlunde tilsvarende 10.000 mindre end end skolelærer og 5.000 mindre end en social – og sundhedshjælper, præcis som jeg skriver
   Men ligesom Maria tror jeg ikke du forstår konteksten af debatten? Mit opstød handler jo ikke om, om soldater tjener 3 eller 5.000 mindre end en, der er ansat i hjemmeplejen eller om en skolelærer tjener 10 eller 12.000 mere. Det giver blot mit hovedargument potens, fordi det altid er de lønninger “vi” diskuterer i offentligt regi.

   Mit oplæg, hvis du gad at læse det igennem handler om uddannelses – og jobtilbud til soldater efter tjeneste både nationalt og internationalt, da Forsvaret i store omfang er et parallelsamfund til det civile samfund, hvor der for de fleste konstablers vedkomne er behov for efteruddannelse så man ikke går faglært ud på arbejdsmarkedet med ufaglærte kvalifikationer eller opnår en skævvridning i rekrutteringen, da efteruddannelsesmulighederne ikke længere appelerer til det akademiske, men udelukkende til de tekniskfaglige uddannelser med hovedargumentet “besparelser”.

   Men tak for dit bidrag omkring soldaters overenskomstforhandlede lønninger. .

 15. Det kan da kun gå galt. Fokuser på at kunne føre krig i stedet for diverse titler status. En soldat er soldat og Ikke sammenlignligt med noget civilt.

 16. Taget i betragtning af at de små kurser folk får på ingen måde kan side stilles med en faglært uddannelse så synes jeg det er skudt noget over målet.

  F.eks. Hos ingeniørene sender man folk på 3-4 ugers grave kursus og bilder dem ind at nu er de eksperter hmmmm, MEN de er overhovedet ikke kvalificeret til at gå ud og tage et lignende job i det civile liv pga. manglende certifikater og forståelse for professionelt byggeri og generel manglende erfaring og EVNER.
  Men det er da effektivt at gentage det samme igen ” vi er stolte af jer, i er dygtige osv” og gør man det nok gange så tror folk jo på det.

  Yderligere hvem dælen skal de dog lære “faget af”, alle som kan noget har jo sagt op og for længst og forladt forsvaret.. Der er jo ingen med seriøst erfaring eller med fingeren på pulsen med 10-20-30 års RIGTIG erhvervs erfaring og med kendskab til nye og korrekte metoder som gider at arbejde i forsvaret pga. dårlig løn, og dårlig ledelse og at de og staten skyder og pisse deres ansatte op og ned af ryggen igen og igen.

  Et godt råd fra en Veteran med 3×6 mdr. i syden… Sig jeres job op. Find jeg et civilt arbejde og en sød kæreste at dele livet.
  Lad andre som er dumme/uvidende nok til det gøre det beskidte arbejde.!

  Det kan IKKE betale sig at gøre en forskel for andre end dig selv !!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *