Forsvarschefen : Mange meninger og misforståelser i debatten omkring det danske F-16-bidrag

General Peter Bartram

Forsvarschef general Peter Bartram har til aften kommenteret på debatten omkring det danske F-16-bidrag:

Der har i den seneste periode været stor debat i medierne omkring det danske F-16-bidrag, der er udsendt til bekæmpelse af ISIL i Irak.

I en militærfaglig anbefaling indgår der mange forhold og overvejelser. Det handler således ikke alene om vores flymekanikere og øvrige personelgrupper, men er en bred analyse af militærfaglig- og økonomisk karakter vedrørende Forsvarets muligheder i en given operativ situation.
I disse overvejelser indgår naturligvis også de danske F-16-fly. Forsvaret vurderer blandt andet opgavernes karakter, risikovurdering, mulige løsninger, påvirkning af hjemlig struktur, uddannelse, nationale opgaver samt vurderede restlevetid for flyene i forhold til kommende opgaver. Hertil kommer de økonomiske forhold.

LÆS OGSÅ : F16-MEKANIKERNE ER VED AT VÆRE SLIDT HELT NED

En militærfaglig indstilling er således en meget kompleks størrelse, hvor alle muligheder, konsekvenser og begrænsninger lægges til grund, så vores politikere har det absolut bedste og mest gennemarbejdede grundlag, at træffe deres beslutning på.

Jeg ser frem til at drøfte de militærfaglige forhold med Forsvarsministeren.

Mudret debat

Men i debatten har der været mange meninger og misforståelser. Senest har professor Mikkel Vedby Rasmussen i dag i danske medier fejlagtigt koblet den nuværende situation med den pressede F-16-struktur sammen med det forestående indkøb af nye kampfly. Professoren mener, at man bør overveje antallet af fremtidig kampfly, når der er problemer med at vedligeholde syv af de nuværende kampfly i Irak.

Men så simpelt kan det regnestykke ikke gøres op. Der er mange andre faktorer i spil.

Jeg har tillige bemærket, at nogle har nævnt ideen om at udsende et muligt radaranlæg som afløsning for det nuværende danske F-16-bidrag, og i den forbindelse såede tvivl omkring den tidligere radarindsats succes i Afghanistan.

Lad mig slå helt fast, at det danske radarbidrag i Afghanistan løste sin opgave fremragende og udfyldte en værdifuld rolle.

[button color=”brown” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/F-16Denmilit%C3%A6rfagligeanbefaling.aspx”]Læs mere på forsvaret.dk[/button]

LÆS OGSÅ :  Forsvarsministeriet betalte 428.879 kr. for notat om habilitetsproblemer

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0

Din reaktion / kommentar ? Du kan enten vælge at benytte via Facebook, eller nederst (standard kommentar)

0 kommentarer