Danmark sænker støtten til Afghanistan med 15%

Kabul 2016 - Foto: condevcenter.org

Regeringen vil reducere hjælpen til Afghanistan fra 500 til 425 millioner kroner årligt fra 2017 til 2020.

Danmark har i mange år afsat omkring 500 millioner kroner årligt til udviklingsindsatsen i Afghanistan. Men fra 2017 til 2020 vil afghanerne i stedet modtage cirka 425 millioner kroner årligt.

Det meddeler udenrigsminister Kristian Jensen (V), før han onsdag deltager i en international konference om indsatsen i Afghanistan.

Annonce
Annonce

– Vi lægger op til at nedjustere vores bidrag til Afghanistan en lille smule, men stadig fastholde det på et meget, meget højt niveau, siger ministeren.

– Det betyder, at vi stadig vil være blandt de markant største donorer i Afghanistan – ikke bare i forhold til befolkningsstørrelsen, men også i absolutte tal.

Afghanistan har fortsat problemer med en skrøbelig stat, korruption og sikkerhed.

Det er et af Danmarks prioritetslande, hvad angår udviklingsbistand. Alligevel kan udenrigsministeren godt forsvare den lavere støtte:

– Regeringen har besluttet generelt at reducere udviklingsbistanden med 15 procent, og det er det niveau, vi også nedjusterer Afghanistan-støtten med. Men vi fastholder den på et højt niveau.

Spørgsmål: Er der faglige argumenter for, at situationen er forbedret, så I kan skære i støtten?

– Sagen er, at vi er nødt til at prioritere. Vi har fået udfordringer med meget store flygtningestrømme i og omkring Syrien. Derfor er vi nødt til at omprioritere nogle af midlerne, siger Kristian Jensen.

Selv om situationen i Afghanistan fortsat er alvorlig, er der også en række ting, der er blevet bedre, påpeger ministeren. Der er åbnet mange lægeklinikker og skoler, og mange flere afghanere har adgang til el.

– De helt konkrete forbedringer viser, at Afghanistan er på rette vej og i højere grad end i 2002 kan klare sig selv, siger Kristian Jensen.

En af de ting, Afghanistan stadig døjer med, er korruption. Kristian Jensen har tidligere erkendt, at en del af de danske støttekroner er havnet i de forkerte lommer. Men Danmark har lært af sine fejl, siger han:

– En af fejlene var, at vi kørte mange små projekter, der krævede mange ressourcer at overvåge og kontrollere. I dag går vi flere lande sammen, og det giver større sikkerhed for, at pengene bliver brugt på det rigtige.

Spørgsmål: Hvor stor en procentdel af de danske skattekroner kan du leve med forsvinder i korruption?

– Nul. Jeg kan ikke leve med, at der er nogen danske støttekroner, der forsvinder.

Konferencen mellem EU og Afghanistan indledes onsdag. Den skal blandt andet resultere i et nyt sæt forpligtelser, som både den afghanske regering og donorlandene skal leve op til frem mod 2020.

Få et overblik over Danmarks indsats i Afghanistan her:

* Danmark har haft kampsoldater i Afghanistan siden 2002 og 12 år frem. I hovedparten af krigen har Danmark bidraget med op til 750 soldater. Mindst 13 milliarder kroner er blevet brugt på militære udgifter.

* Over fire milliarder kroner er blevet brugt i udviklingsbistand. Fra 2013 til 2017 har Danmark ydet cirka 500 millioner kroner årligt til indsatsen. Fra 2017 til 2020 vil regeringen årligt yde 425 millioner kroner.

* Efter 12 års indsats i Afghanistan er landet stadig præget af korruption, usikkerhed og mistillid. I juni opremsede en evaluering af indsatsen dog også en række positive udviklinger i landet:

– Før 2000 levede den almindelige afghaner i 42 år. I dag lever man i gennemsnit i 60 år.

– Før 2002 døde 1600 mødre, hver gang der blev født 100.000 afghanske børn. I dag er det tal faldet til 327.

– I 2002 var der 496 lægeklinikker. I dag er der mere end 2000.

– Dobbelt så mange afghanere har adgang til elektricitet som i 2002.

– I 2002 var godt en million børn indskrevet i skoler. Nu er der 8,7 millioner indskrevne, herunder en del piger.

Kilder: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Evaluering af Danmarks indsats i Afghanistan, juni 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *