Skribenter Artikler af Forsvaret DK

Forsvaret DK

347 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Ny kampagne #MangfoldighedSkaberVærdi

Forsvaret deltager i landsdækkedende kampagne, som viser indvandrere, efterkommere og flygtninge som en værdifuld ressource.

68 hjemløse veteraner

For første gang er antallet af hjemløse veteraner blevet opgjort. Kortlægningen viser, at 68 af de optalte hjemløse har en fortid som udsendte soldater.

Falske anmeldelser er dyre

Forsvarets Operationscenter oplever flere gange om året falske anmeldelser – senest i fredags. Når det sker koster det ressourcer og penge. Ressourcer, der kan mangle andre steder.

Offentliggørelse af materielanskaffelsesplan

Hvad har Forsvaret og Hjemmeværnets påtænkt sig af større materielinvesteringer og større materieldriftsopgaver på kort og langt sigt?

Flexer atter til søs

To Stanflex stak fredag atter til søs og kunne ses i danske farvande. Efter en slæbebåd. De sidste to af i alt fem skibe er dermed leveret til Portugal.

Snarrådig datter redder sin familie

En 13-årig tysk pige på en sejlbåd kaldte hjælp over Lyngby Radio, da resten af familien i går var taget af strømmen i Storebælt. En redningshelikopter, patruljefartøjet Diana, og civile sejlere reddede de fire andre familiemedlemmer op ad vandet.

Redningshelikoptere har travlt om sommeren

Det danske sommervejr er noget ustabilt, og mange danskere håber på, at det varme vejr venter lige om hjørnet. Men sol og varme indbyder til aktiviteter på havet, og det giver ekstra arbejde til Forsvarets redningshelikoptere.

Sommeren er travl hos redningscentralen

Selvom sommeren ikke viser sig fra sin bedste side, tilbringer mange mennesker ferien ved de danske kyster. Det betyder travlhed hos Forsvarets Redningscentral, der døgnet rundt er klar til at tage imod opkald, når folk har brug for hjælp.

Ulykker til søs sker ofte i fritiden

Den danske eftersøgnings- og redningstjeneste var i 2014 på næsten otte redningsoperationer om ugen. De fleste ulykker skete til søs, og det var ofte badende og fritidssejlere, der havde brug for hjælp.

Farvel til våbnene

Onsdag d. 1. juli fik kanonerne fred. Stevnsfortet fik officielt overdraget de 80 år gamle kanoner, som har været Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelses ejendom.