Arealet i Oksbøl øvelsesterræn udvides

Med en ny aftale fordobles det areal, hvor Forsvaret kan gennemføre træning og uddannelse i Oksbøl øvelsesterræn.

Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet har indgået en aftale om, at Forsvaret i perioder får udvidet adgang til at anvende Naturstyrelsens områder op til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.

Med den nye aftale fordobles det areal, hvor Forsvaret kan gennemføre træning og uddannelse.

Med aftalen får Forsvaret bedre rammer for at uddanne og træning. Det bliver blandt andet muligt for Forsvaret at øve med større enheder på brigadeniveau. Og netop for at skabe de bedst mulige rammer for Forsvarets aktiviteter vil en fælles arbejdsgruppe undersøge, hvor nye veje og spor kan etableres, så de både opfylder Forsvarets behov og tager hensyn til naturen og friluftslivet.

”Med de seneste års ændrede trusselsbillede skal Forsvaret i højere grad træne og uddanne større og mere slagkraftige enheder. Adgang til et større øvelsesterræn vil skabe endnu bedre forudsætninger for dette arbejde. Jeg er derfor glad for, at Naturstyrelsen stiller deres arealer til rådighed for os og ser frem til et godt samarbejde”, udtaler chefen for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen.

Områderne – både Naturstyrelsens og Forsvarets – vil som hidtil være åbne for friluftslivet, når Forsvaret ikke har aktiviteter.

Staten ejer ca. 14.000 ha jord i Oksbøl-området, hvoraf Miljø- og Fødevareministeriet har ca. 8.000 ha, og Forsvarsministeriet har ca. 6.000 ha.

Oksbøl skyde- og øvelsesterræn er Danmarks største militære skyde- og øvelsesområde. Forsvarets behov for at kunne træne i et større område følger bl.a. af udmøntningen af den politiske aftale for forsvarsområdet 2018-2023, som indebærer anskaffelse af flere og nye militære kapaciteter samt mere mandskab og behov for at kunne operere med større og tungere hærenheder i samspil med fly- og skibsstøtte.

 

Kilde: Forsvarsministeriet

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Loader…

0

Din reaktion / kommentar ? Du kan enten vælge at benytte via Facebook, eller nederst (standard kommentar)

0 kommentarer